Zobacz również

Inspektor ochrony radiologicznej – wymagania i kwalifikacje

Dodano: 2016-05-24 Przez: admin


 

Głównym zadaniem inspektora ochrony radiologicznej jest nadzorowanie przestrzegania przez daną jednostkę ochrony zdrowia warunków ochrony radiologicznej czy też inne jednostki poza ochroną zdrowia. W jaki sposób można zyskać pracę na takim stanowisku?

 

Inspektor ochrony radiologicznej ma przede wszystkim za zadanie sprawdzanie, czy dana jednostka przestrzega przepisów dotyczących ochrony radiologicznej, ale również jego obowiązkiem jest dokonywanie ocen narażenia pracowników na promieniowanie oraz informowanie ich o otrzymanych przez nich dawkach promieniowania jonizującego. Inspektor również prowadzi nadzór nad dokumentacją i współpracuje ze służbami BHP.

 

Aby móc zostać inspektorem ochrony radiologicznej, konieczne jest skończenie odpowiedniego szkolenia w temacie ochrona radiologiczna. Jest ono prowadzone dla różnych uprawnień, a mianowicie:

 

Szkolenia tego rodzaju przeznaczone są przede wszystkim dla inspektorów ochrony radiologicznej, którzy chcą odnosić swoje uprawnienia, kierowników i pracowników pracowni radiologicznych, lekarzy stomatologów i radiologów oraz techników, ale również innych osób chcących uzyskać odpowiednie uprawnienia.

 

Zgodnie z wymogami prawnymi, które określa Prawo atomowe z dnia 29 listopada 2000 r. (Dz. U. 2007, nr 42, poz. 276, z późn. zm.) inspektor ochrony radiologicznej musi posiadać:

 

Dzisiaj kursy inspektorów ochrony radiologicznej prowadzone są w całej Polsce, głównie w większych miastach. Z ofertami można zapoznać się na stronach internetowych ośrodków szkoleniowych.

 

 

 


Dodaj komentarz

Komentarze

Brak komentarzy